2020-06-30

On Tuesday Jun. 30th 2020 the well known Architect, Mr. Hossein Amanat, the designer of Freedom (Azadi) square in Tehran-Iran was among the members of SIOC congress, in a virtual meeting. Please see and hear from himself and learn about all masterpieces he has given life to.

SIOC

دستور جلسه روز سی ام جون کنگره سرای ایران به شرح ذیل بود:

  • گردهمائی کنگره در روز سه شنبه 30 از ساعت 18:00 تا 21:00 برگزار گردید

جزئیات برنامه گردهمایی:
قسمت اول؛

  • در این قسمت از حضور آقای مهندس حسین امانت که وجودشان همواره مایه مباهات همه دوستان سرا بوده است، در جمع اعضای کنگره سرای ایران قدردانی شد. ایشان که خلق اثر ماندگار و با ارزش ” میدان آزادی (شهیاد)” یادمان شهر تهران را در کارنامه طراحی های درخشان معماری شهری دارند، و با موفقیت های مختلف در جهان، از چهره های شناخته شده جامعه ایرانی در جهان هستند و به همین جهت، از مهاجرین موفق اند. تجربیات ارزشمند ایشان در کسب موفقیت های جهانی نشانه خوبی از ” تلاش برای موفقیت” است .
    روایت این تجربیات را از زبان خود ایشان در پیوند بالا نظاره گر باشید.

در ادامه جلسه دقایقی نیز به پرسش و پاسخ از مهندس امانت گرداخته شد..

قسمت دوم ؛

  • در بخش دوم جلسه کنگره وارد دستور کار خود گردید..