Announcement by SIOC sec. gen. – اعلان مهم توسط دبیرکل انجمن

On June 20, 2020 the secretary general of SIOC made a very important announcement that would be the focal date for transferring the responsibilities and experience of the first generation of SIOC founders to second generation of Iranian-Origin Canadians who have been raised here in the free beautiful Country of multiculturalism Canada. As announced on Facebook portal of SIOC Mr. Sedghi said:

به تاریخ 20 ژوئن 2020 دبیر کل انجمن کانادایی های ایرانی تبار اعلامیه بسیار مهمی را در

گروه فیسبوک

انجمن منتشر کردند که می توان گفت آن تاریخ نقطه عطف انتقال تجربیات و مسئولیت های نسل اول مدیران (موسسان) انجمن به نسل دوم آنها در کشور آزاد زیبا و چند فرهنگی کاناداست. آنچه ایشان فرمودند این بود که

انجمن کانادایی های ایرانی تبار (سرا)، پس از از چهار سال فعالیت رسمی و قانونی در استان بریتیش کلمبیا و با نگاه به آینده فرزندان اعضا در کانادا، مصمم است از جولای ۲۰۲۰ مدیریت این نهاد را به جوانان واگذار نماید. جوانانی که خود در تدوین روشها و دستور العمل ها در چهار ماه گذشته نقش داشته اند به زودی اداره امور انجمن را بعهده خواهند گرفت و کنگره انجمن نیز حمایت وپشتیبانی خود را تا موفقیت قطعی جوانان ادامه خواهد داد

The Society of Canadians of Iranian Origin (SIOC), after four years of work in BC and looking into the future of the children of fellow members, is determined to delegate the management of this entity to the youth. The young individuals who contributed themselves in writing methods and procedures, in past four months and will soon take the control of administration of the society, and the congress of the society also supports them until their complete success.

انجمن تمایل دارد از این موقعیت استفاده کرده و مراتب سپاسگزاری خود را به عزیزانی که نقش بسیار مهمی در تهیه یا اصلاح دیدگاه و روش های انجمن در رابطه با آموزش های مدنی (رفتار سیاسی) انجمن داشتند اعلام نماید. این گروه شامل دبیر کمیته مدنی (سیاسی) انجمن بود که با یاری صمیمانه چند جوان کوشا و مستعد موفق شدند مدارک ارزشمندی را برای انجمن تولید نمایند. در زیر خلاصه ای از گزارش دسامبر 2020 دبیر کمیته را ملاحظه می نمایید

SIOC intends to take this moment and convey their gratitude and appreciation to the chairwoman of the Civic committee who had a major role in shaping up the civic vision as well as policies of SIOC. She was chairing the Civic Relations Committee of SIOC and with help of a few of young creative hard-working members created some valuable documents. Here is part of her report as of Dec. 2020 in Parsi:

درود و سلام خدمت اعضای محترم کنگره

دوستان به من اطلاع دادند که حوزه گفتگو به سمت منشور رفته است، لذا ذکر توضیحاتی ضروری به نظر میرسد.

کمیته سیاسی و سه عضو فعال داوطلبش در تابستان ۲۰۲۰ این منشور را ویژه کمیته [آموزش] سیاسی تهیه و تنظیم نموده و در روز پایانی ماه آگوست به صحن کنگره برای تصویب در هیات مدیره تقدیم نمودند.

۱- در طی این سه ماه اعضای کنگره به صورت منظم در جریان روند شکل گیری بند به بند این منشور کمیته سیاسی قرار گرفته و از سایر کمیته های محترم دعوت به عمل آمد تا منشور مشابهی را در صورت صلاحدید برای خود تدوین نمایند. این سند، سند بالادستی کمیته سیاسی محسوب و سایر مصوبات این کمیته در ذیل این منشور تعریف می شوند.

۲- این منشور دارای یک سند ضمیمه به نام فرم بارش افکار است که بر اساس ساختار مدیریت پروژه، طرح های پیشنهادی را در یک بستر کانالیزه سازماندهی، عملیاتی، اجرایی و یا بایگانی میکند. این فرم به عنوان بازوی اجرایی مکانیزم ارتباطی بین کمیته ها و هیات مدیره را نیز تسهیل مینمود. این پلت فرم به دنبال این پیام دوباره ارسال خواهد شد.

۳- مجموعه فلوچارت یا روندنگار روابط درون کنگره ایی پروژه سوم و نیمه تمام کمیته سیاسی بود که با پایان فعالیت برخی اعضا به اتمام نرسید.

Leave a Reply